تبلیغات
بچه های ابدی
بچه های ابدی
هر سد و مانعی می تواند یک شانس برای تغییر زندگی شما باشد...

3/ اشخاص خط زده شده : وقتی در نقاشی ،یکی از اعضای خانواده حضور ندارد،می تواند نشانکر تمایل کودک به عدم حضور او باشد که بیشتر درمورد خواهر وبرادر ان در اثر حسادت بوجود می آید.یا وقتی که خودش رااز جمع خانواده حذف می کند ،یعنی از بودن در جمع راضی نیست وخواستار تغییر جنسیت ،افزایش سن وموارد دیگری است که مشکل متصور اورا حل کند .همچنین شخصی که برایش کم اهمیت تر است،یااورا کوچک وبا جزئیات کم وسرسری نقاشی می کند یا بعد از نقاشی او را از صفحه ی کاغذ پاک می کند که این وضعیت نشان دهنده ی کشمکش درونی کودک است.

4/ اشخاص افزوده: شخص افزوده شده ممکن است یک نوزاد باشد که نقاش ،گرایشهای واپس گرایی راکه از بیان مستقیم آنها شرم دارد ،به وی نسبت می دهد .شخص افزوده شده ممکن است یک فرد مسن تر یا حتی یک بزرگ سال باشد که فرد دوست دارد با همانند سازی کند ،تصویر افزوده شده می تواند یک حیوان باشد .دراینجا مبدل سازی به حد بیشینه است ونشان می دهد که ممنوعیت نقاشی کننده بسیار شدید است .به طور مسلم باید در تفسیر محتاط بود ،چون ممکن است که کودک حیوانات را دوست داشته باشد وبه ترسیم یک گربه یا یک سگ مأنوس بپردازد.این نکته نیز قابل توجه است که ترسیم کننده به خصوص خود را در اشخاصی که به منظومه ی خانواده افزوده شده اند ،فرافکنی می کند.

نماد رنگ ها درنقاشی: انتخاب رنگ از نظر روان شناسی مفهومی بی چون وچرا دارد،ولی برای تجزیه وتحلیل ونتیجه گیری ازآن حتما باید عامل سن کودک رادر نظر داشت .

در حالت کلی دو گروه رنگ وجود دارد :
رنگ های
گرم عبارتند از(قرمز،زرد ،نارنجی) تحریک کننده سبب فعالیت وجنب وجوش ،الهام دهنده ی روشنی وشادی زندگی ومولد حرکتند ،در حالی که رنگ های سرد (سبز،آبی،بنفش )موجد حالتهای انفعالی ، سکون ، بی حرکتی وتلقین کننده ی غم واندوه هستند .به نظر "کاندینسکی " اگر رنگ زرد دریک شکل هندسی قرار گرفته باشد ، وقتی به طور مستقیم به آن نگاه شود موجد هیجان ،ناراحتی ،کوفتگی وبرانگبزاننده ی حالتی غضبناک می شود.اگر تونالیته ی این رنگ تشدید شود ،ممکن است برای چشم ومغز غیر قابل تحمل باشد .رنگ آبی،بر عکس ،انسان را به سوی دقیق شدن در بی نهایت سوق می دهد واگر هر قدر بیشترروشن باشد ،انعکاس موجی خودرابیشتر از دست می دهد تا آنجا که به آرامش خاموش رنگ سفید می رسد.رنگ سبز مطلق ،آرام بخش ترین رنگ هاست .این رنگ هیچ انعکاس موجی حاوی شادی ورنج ویا ترس نداردوبه هیچ طرفی درحرکت نیست ،بلکه آرام وساکن وراضی از خود است .

رنگ قرمز ،رنگی گرم ومنبسط است ،بر خلاف رنگ زرد که سبک وسطحی است . قرمزرنگی زنده ودر عین حال پر نیرو ومصمم به نظر می رسد. رنگ نارنجی ،حرکت رنگ زرد وقدرت رنگ قرمز رادارد ورنگی زنده وچابک است .

بنفش ،برعکس، قرمزی است سردشده ،یعنی هوسی مهار شده یاانتهای یک رویا ،در این رنگ یک احساس درونی غم وتنهایی نهفته است.رنگ سفید که مجوع رنگ هاست،احساس سکوت می دهد،زیراهمه چیز درآن محو می شود .این رنگ در خودحاوی بی نهایت امکانات ورنگی معرف سکوت است ، در واقع سفید نماد جوانی وعدمی است قبل از نیست شدن .

رنگ سیاه بر عکس نشانگر عدم ونیستی ومانند سکوتی ابدی بدون آینده وامیدی است .بدین معنی که پایان راه یا آن توافقی را می نمایاند که در پایان کامل نطق پدید می آید.تعادل بین سفید وسیاه در اصل رنگ خاکستری است که نه صدا ونه حرکتی دارد ودارای سکوتی تسلّی ناپذیر است که با سکون سبز که از رنگها ی زنده بوجود آمده تفاوت دارد.


 

به نقل از:استاد سید مهدی صالحی

 

 

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 12 مرداد 1391 توسط بهار
درباره وبلاگ

آرشیو مطالب

آخرین مطالب

نویسندگان

موضوعات

پیوند ها

لینكستان

آمار سایت

كد ماوس

فال حافظكد تقویم

ابزار پرش به بالا

موبایل

فال حافظ

دانلود

خرید اینترنتی

mouse code

كد ماوس